Förklaringar till begreppen


1.    Miljöfaktorer
Saker som påverkar mikroklimatet (och därmed också ekosystemet, eftersom mikroklimaten finns i ett ekosystem) som tex vind, sol, vatten

2.    Mikroklimat
Mikroklimat är stora variationer inom små områden. Variationerna är själva mikroklimatet!

Bilden visar två mikroklimat inom ekosystemet ängen och inom ekosystemet stranden; (1.) ”högt gräs”
och
(2.) ”under stenen”

3.    Jordart
Jordarter är bergarter som sönderdelats till jord. Exempel på detta är t.ex. urberg som sönderdelats till morän, som har lågt pH och få mineralämnen, och sedimentära bergarter som sönderdelats till lerjord som innehåller mycket mineralämnen och har högt pH.

4.    Ekosystem
Ett ekosystem är ett begränsat område där det finns organismer som samspelar. T.ex. en sjö där olika fiskar, växter och andra organismer samspelar.

På bilden ser vi fyra ekosystem:
(1.) Sjön
(2.) Stranden
(3.) Ängen
(4.) Skogen

5.    Population
En population är alla individer inom samma art eller grupp inom ett ekosystem

6.    Energins flöde
Energin flödar från solen ned till växter som sedan äts av djur.

Energin går från växt till djur eller till nedbrytare. Energin går även från djur till nedbrytare. Nedbrytare, växt och djur gör även av med energi som värme. Vi kallar det ett flöde eftersom att vi inte kan ge tillbaks någon energi till solen, där den en gång kom ifrån. Därför är det ett flöde och inget kretslopp.

7.    Näringskedja
Visar hur olika organismer är beroende av varandra för näring, dvs. vem som äter vem!

8.    Näringspyramid

Visar förhållandet mellan de olika stegen i näringskedjan. För varje steg förloras 90% av biomassan. Dvs. endast 10% av biomassan för löven som maskarna äter kommer att lagras i maskarnas kroppar. Resten används som energi då masken rör sig mm. På samma sätt kommer endast 10% av biomassan för alla maskar att lagras i fågeln.

Vi har pratat om två exempel på näringskedjor:

växtplankton -> djurplankton -> fisk -> människa
och
växtplankton -> djurplankton -> fisk -> kyckling -> människa

och hur det i den undre går åt mer fisk. När vi äter kyckling som matas med fisk så kommer det gå åt mer fisk för att nära människorna.

9.    Producent
Växter, de tillverkar näring

10.    Förstahandskonsument
Växtätare

11.    Andrahandskonsument
De som äter växtätarna

12.    Toppkonsument
Sist i näringskedjan, har inga naturliga fiender.

13.    Biomassa
Brukar benämnas ”levandevikt”, vilket betyder massan (vikten) på allt levande i ett ekosystem. Vi kan tex titta på biomassan hos björklöv, alla växter eller alla koltrastar.

14.    Kretslopp
Ämnen cirkulerar i kretslopp. Vatten har sitt eget kretslopp där det cirkulerar mellan vattendrag, berggrunden, molnen och olika individer.

Även kolet har ett kretslopp

Kolet kretsar främst runt mellan växter och djur i fotosyntes och cellandning. Kol binds även i marken i form av olja, torv eller naturgas.

2 thoughts on “Förklaringar till begreppen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s